+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Właściwości stopiwa nowoczesnych stali o wysokiej wytrzymałości

Enda Keehan

Dla stopiwa stali o wysokiej wytrzymałości, zawierającego 7 % niklu, zbadano zależność między zawartością pierwiastków stopowych a mikrostrukturą i własnościami mechanicznymi. W oparciu o modelowanie za pomocą sieci neuronowych wykonano elektrodami otulonymi próbne spoiny o różnej zawartości manganu i węgla. Zbadano wpływ zawartości tych pierwiastków na własności wytrzymałościowe i udarność. W celu zbadania mikrostruktur zastosowano mikroskopię elektronową o dużej rozdzielczości. W środkowym obszarze dendrytów stwierdzono obecność różnego rodzaju bainitu. W obszarach międzydendrytycznych stopiw o dużej zawartości manganu występował przeważnie martenzyt. Opracowano układ równowagi określający rodzaj mikrostruktury w zależności od zawartości manganu i niklu.