+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Właściwości warstw kompozytowych Ti/TiN wytwarzanych metodą in situ z zastosowaniem lasera diodowego dużej mocy

Aleksander Lisiecki, Damian Janicki, Andrzej Grabowski, Klaudiusz Gołombek

Opisano wyniki badań struktury i właściwości warstw wierzchnich kompozytowych Ti/TiN wytwarzanych " in situ" w wyniku przetapiania warstwy wierzchniej płytki ze stopu tytanu Ti6Al4V wiązką lasera diodowego dużej mocy w atmosferze czystego azotu (azotowania laserowego gazowego). Analizowano wpływ parametrów procesu azotowania laserowego na mikrostrukturę warstw wierzchnich, mikrotwardość, odporność na zużycie ścierne typu metal - metal oraz odporności na zużycie erozyjne przy różnych kątach padania erodentu.