+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Własności i budowa strukturalna różnego typu złączy wykonanych metodą FSW

Damian Miara, Adam Pietras, Roman Bogucki

Przedstawiono wybrane wyniki badań jakości złączy blach ze stopów aluminium serii 6000 zgrzanych metodą zgrzewania tarciowego z mieszaniem materiału zgrzeiny (FSW – Friction Stir Welding). Złącza wykonano na zgrzewarce zbudowanej na bazie konwencjonalnej frezarki. Ocenę jakości złączy przeprowadzono w oparciu o badania wizualne, wytrzymałościowe i zmęczeniowe, analizę budowy strukturalnej zgrzein i pomiary twardości. Celem badań było poznanie wpływu warunków zgrzewania na wytrzymałość doraźną i zmęczeniową złączy oraz budowę strukturalną zgrzein. Sprawdzono również wpływ szczeliny między zgrzewanymi płytami na jakość zgrzewania. Wyniki badań wskazują na dobrą zgrzewalność stopów aluminium serii 6000 metodą FSW. Poprawne złącza doczołowe, zakładkowe i teowe można uzyskać w szerokim zakresie parametrów zgrzewania, a wytrzymałość tych złączy jest zadowalająca. W celu uzyskania złączy o najwyższej jakości, elementy muszą być dociśnięte do siebie, a proces zgrzewania nie może być prowadzony z nadmierną prędkością.