+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Własności złączy spawanych ze stali Weldox 1100

Marian Zeman

Przedstawiono wyniki badań własności złączy spawanych wykonanych ze stali Weldox 1100 o grubości 7,1 mm metodą spawania laserowego, wiązką elektronów, plazmowo oraz metodami A-TIG i MAG. Badania objęły wykonanie próby statycznego rozciągania, zginania, udarności spoiny i strefy wpływu ciepła, rozkładu twardości i badania metalograficzne makro i mikroskopowe. Badania potwierdziły możliwość wykonania złączy spawanych z tej stali o wysokiej jakości. Złącza spawane wykonane metodą spawania laserowego i wiązką elektronów wykazują w próbie zginania obniżone własności plastyczne. Złącza wykonane pozostałymi metodami spawania spełniają wymagania odpowiednich norm. Artykuł jest kontynuacją publikacji zamieszczonej w Biuletynie Instytutu Spawalnictwa nr 2/2008.