+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Wpływ aktywacji na technologiczne i ekologiczne własności łuku jarzącego się w osłonie argonu podczas spawania stali nisko- i wysokostopowych

Jerzy Niagaj, Mychajło M. Savyćkyj, Oleksandr M. Savyćkyj

Przeprowadzono analizę teoretyczną oraz przedstawiono wyniki badań aktywacji łuku spawalniczego podczas spawania elektrodą topliwą i nietopliwą w osłonie gazowej. Omówiono wpływ aktywacji łuku na jego własności technologiczne oraz przytoczono wyniki badań emisji zanieczyszczeń podczas spawania metodami tradycyjnymi oraz metodą A-TIG.