Biuletyn Instytutu Spawalnictwa

+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Wpływ podgrzewania wstępnego na strukturę i właściwości mechaniczne stali S1300QL

Lechosław Tuz

Zastosowanie nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych niesie za sobą konieczność dostosowania typowych procesów spawalniczych do specjalnych wymagań wynikających z ograniczonej spawalności wykorzystywanych materiałów. Wynika to nierzadko ze złożonego składu chemicznego lub unikatowych właściwości mechanicznych uzyskiwanych w procesach technologicznych wytwarzania stali i stopów. Przykładem takiej stali jest stal o gwarantowanej granicy plastyczności 1300 MPa, gdzie wysoką wytrzymałość uzyskuje się przez dodatek niewielkich ilości pierwiastków węglikotwórczych i złożonych procesów obróbki cieplnej. Powoduje to, że nie tylko wprowadzenie ciepła podczas spawania może spowodować zmniejszenie tych właściwości, ale i wszelkie zabiegi dodatkowe związane z przygotowaniem brzegów do spawania czy proces podgrzewania wstępnego. W badaniach przeprowadzono proces symulowanego podgrzewania wstępnego przy zastosowaniu różnych warunków chłodzenia. Pozwoliło to określić dopuszczalną temperaturę, przy której nie zachodzą istotne zmiany, jak również temperatury krytyczne, powyżej których następuje istotna zmiana właściwości mechanicznych.