+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Wpływ położenia układu wiązka laserowa - drut względem spawanego materiału oraz prędkości podawania drutu na stabilność procesu spawania laserowego z materiałem dodatkowym

Sebastian Stano, Marek Banasik, Michał Urbańczyk

Przedstawiono fragmenty wyników badań procesu spawania laserowego z materiałem dodatkowym w postaci drutu dotyczące stabilności procesu spawania w zależności od dobranych parametrów geometrycznych układu: końcówka drutu - wiązka laserowa - materiał spawany. Ustalono, że stabilny proces spawania występuje przy ustawieniu oddziaływania wiązki laserowej bezpośrednio na koniec podawanego do obszaru spawania drutu oraz ustawieniu końcówki drutu bezpośrednio na powierzchni spawanego materiału. Określono sposób przechodzenia ciekłego metalu z końcówki drutu do ciekłego jeziorka metalu tworzącego się wokół kapilary.