+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Wpływ technik cięcia na strukturę i własności niskostopowych stali martenzytycznych

Mariusz Prażmowski, Piotr Fras

Analizowano wpływ technik cięcia na strukturę i własności niskostopowych stali martenzytycznych. Do badań wytypowano stal o podwyższonej odporności na ścieranie czterech producentów. Proces cięcia przeprowadzono z zastosowaniem palnika gazowego, plazmy, strugi wodno-ściernej oraz przecinarki taśmowej. Przeprowadzono badania twardości blach w stanie przed obróbką oraz rozkład twardości w strefie cięcia, pomiary chropowatości powierzchni po procesie cięcia oraz badania metalograficzne materiału rodzimego (MR) oraz strefy wpływu ciepła (SWC). W przypadku stali trudnościeralnych znaczący wpływ na jej własności eksploatacyjne ma sposób cięcia. Z punktu widzenia jakości powierzchni najlepsze rezultaty uzyskano dla procesu cięcia plazmą, co potwierdziły pomiary chropowatości powierzchni. Cięcie z wykorzystaniem palników gazowych oraz plazmy powodowało pogorszenie własności mechanicznych stali w strefie cięcia. Efekt ten jest związany z tworzeniem się w tym obszarze SWC, o morfologii zbliżonej do SWC, powstającej w procesie spawania. Pomiary twardości oraz badania metalograficzne w strefie cięcia wykazały znaczący spadek twardości stali, co jest efektem zmian strukturalnych pod wpływem ciepła.