+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Wpływ zabiegu technologicznego i obciążenia na trwałość spoin pachwinowych

Janusz Lewandowski, Dariusz Rozumek

Przedstawiono wyniki badań trwałości, inicjacji oraz wzrostu pęknięć zmęczeniowych próbek ze stali S355 ze spoinami pachwinowymi, poddanych zginaniu ze skręcaniem. Badania przeprowadzono przy stałej wartości współczynnika asymetrii cyklu R = - 1 oraz 0. Prezentowane wyniki uwzględniają wpływ zabiegu technologicznego na trwałość badanych próbek. Stwierdzono większą trwałość zmęczeniową próbek bez zabiegu technologicznego, zarówno dla R = -1 jak i R = 0.