+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Wybrane właściwości wysokoczęstotliwościowych inicjatorów i stabilizatorów łuku elektrycznego urządzeń spawalniczych. Cz. 1. Urządzenia z łukiem swobodnym

Antoni Sawicki

W artykule opisano wybrane właściwości fizyczne łuków elektrycznych stosowanych w spawalnictwie. Przedstawiono różnice w wymaganiach, jakie powinny spełniać jonizatory przeznaczone do realizacji pierwszego zapłonu i do realizacji powtórnych zapłonów łuku elektrycznego. Porównano właściwości układów jonizatorów stosowanych do poprawy stabilności płonięcia łuku elektrycznego. Opisano układy iskrowe i półprzewodnikowe wytwarzające impulsy wysokoczęstotliwościowe oraz wysokonapięciowe, które wykorzystuje się do generowania wyładowań iskrowych. Uwzględniono efekty działania jonizatora przez modyfikację charakterystyk napięciowo-prądowych statycznych, które mogą być wykorzystywane do modelowania stanów dynamicznych łuku elektrycznego.