+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Wybrane zagadnienia dotyczące wpływu struktury materiału na poziom szumu w ultradźwiękowych badaniach techniką Phased Array

Karol Kaczmarek, Leszek Grolik

Przedstawiono wyniki badań mających na celu określenie poziomu szumu w badaniach ultradźwiękowych techniką Phased Array. Badania prowadzone były przy pomocy często stosowanej konfiguracji badawczej, z wykorzystaniem 16 elementowych głowic mozaikowych 5 MHz, o aperturze 10×10 mm, na stali niestopowej S355 oraz stali austenitycznej X5CrNi18-10. Dla uzyskania zróżnicowanej struktury, tzn. różnej wielkości ziarna przeprowadzono dla obydwu stali specjalne procesy obróbki cieplnej oraz badania metalograficzne mające na celu ilościowy pomiar wielkości ziarna. Z tak przygotowanego materiału wykonano próbki ze sztucznymi reflektorami w postaci reflektorów cylindrycznych SDH Ø3 oraz reflektorów sferycznych o różnych średnicach. Przeprowadzono pomiary amplitud i określono poziom szumu stosowanych reflektorów. Wyniki badań umożliwiły ilościowe określenie stosunku sygnału do szumu, decydującego o ograniczeniach w zakresie wykrywania wskazań niskoamplitudowych.