+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Wykonywanie konstrukcji ze stali zbrojeniowej metodami spawalniczymi - kwalifikacje personelu spawalniczego

Marek St. Węglowski, Marian Zeman

Przedstawiono charakterystykę stali przeznaczonej do zbrojenia betonu wraz z omówieniem podstawowych wymagań, jakie musi ona spełniać wg aktualnych norm i przepisów. Zwrócono uwagę na metody łączenia prętów zbrojeniowych, zwłaszcza metody spawalnicze. Wskazano na zakres kontroli jakości, jaką należy prowadzić w trakcie wytwarzania konstrukcji żelbetowej. Przedstawiono także wymagania, jakie musi spełniać personel wykonujący i nadzorujący produkcję elementów ze stali zbrojeniowej. Omówiono również program kursów dla spawaczy i nadzoru spawalniczego, jakie będą prowadzone w Instytucie Spawalnictwa zgodnie z wytycznymi Europejskiej Federacji Spawalniczej.