+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Wykorzystanie analizy termicznej w badaniach z zakresu spawalnictwa

Jacek Słania, Zygmunt Mikno, Mirosław Wójcik

Omówiono metody analizy termicznej i derywacyjnej. Przedstawiono przegląd zastosowania analizy termicznej w badaniach z zakresu spawalnictwa oraz wyniki dotychczasowych prac z zakresu analizy termicznej i derywacyjnej stosowanej w przypadku spoin wykonywanych w rzeczywistych warunkach spawania.