+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Wykrywanie niezgodności w złączach spawanych za pomocą techniki czasu przejścia wiązki dyfrakcyjnej (TOFD)

Karol Kaczmarek, Paweł Irek, Łukasz Rawicki, Jacek Słania

W pracy zawarto wyniki badań ultradźwiękowych techniką czasu przejścia wiązki dyfrakcyjnej (TOFD). Badanie przeprowadzono na złączu doczołowym o grubości 10 mm spawanym metodą MMA, zawierającym niezgodności w postaci liniowych wtrąceń żużla. Zaprezentowano obrazy TOFD uzyskane przy badaniu z powierzchni od strony lica, a także z powierzchni od strony grani spoiny. Wyniki badań TOFD porównano z wynikami badań metalograficznych mikro- i makroskopowych przeprowadzonych w wybranych punktach złącza spawanego.