+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Wysoko wydajne spawanie cienkich blach – TOPTIG

Joachim Grundmann

Opisano korzyści wynikające ze stosowania wysoko wydajnej odmiany procesu TIG, nazwanej TOPTIGTM, dokonując równocześnie porównania z tradycyjnym spawaniem metodami TIG i MAG. W połączeniu z odpowiednio dobranym gazem osłonowym, można osiągnąć wysoką prędkość spawania, brak rozprysku i doskonały wygląd spoiny. W niektórych wypadkach można tą metodą zastąpić spawanie MIG lub MAG, unikając w ten sposób kosztownej obróbki po spawaniu. Opisano konstrukcję palnika stosowanego przy spawaniu tą metodą oraz przebieg samego procesu.