+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Wysokocyklowa wytrzymałość zmęczeniowa złączy spawanych ze stali S500MC

Krzysztof Krasnowski

Przedstawiono  przebieg i wyniki wysoko-cyklowych badań zmęczeniowych złączy spawanych wykonanych ze stali walcowanej termomechanicznie, gat. S500MC. Stal ta znajduje coraz szersze zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, w tym również  do wykonywania konstrukcji spawanych obciążonych dynamicznie. Podano wyznaczoną eksperymentalnie kategorię zmęczeniową (FAT) dla czterech rodzajów węzłów spawanych.