+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Wysokowydajne metody spawania stali P460NL2

Marcin Kempa

W artykule opisano wyniki badań dotyczących porównania dwóch metod spawania, tj. SAW i MAG. Badania wykonano na przykładzie wykonania złączy spawanych blach ze stali ciśnieniowej P460NL2. W trakcie przeprowadzania badań skontrolowano skład chemiczny dostarczonej stali, porównano poziom jakości wykonanych złączy wg PN-EN ISO 5817, wykonano badania makroskopowe, porównano własności mechaniczne i twardość.