+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Wytrzymałość zmęczeniowa konstrukcji spawanych - metody nowego podejścia

Marian Szubryt, Tomasz Łukasik

Omówiono szczegółowo dwie nowoczesne i mało wykorzystywane dotychczas w Polsce metody wyznaczania naprężeń w określonym punkcie konstrukcji spawanej, gdzie powstaje pęknięcie zmęczeniowe. Opisane metody bazują na wyznaczaniu naprężeń konstrukcyjnych z uwzględnieniem profilu połączenia, ale bez miejscowego oddziaływania geometrii samej spoiny oraz wyznaczaniu naprężeń bezpośrednio przy przejściu nadlewu lica (grani) do materiału rodzimego z założeniem skutecznej wielkości promienia przejścia.

Artykuł przedstawia teoretyczną stronę zagadnienia. W kolejnych numerach Biuletynu przewiduje się przedstawienie wyników badań weryfikacyjnych.