+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Zagadnienia oceny jakości złączy spawanych blach poszycia pojazdów szynowych

Jacek Kozłowski, Henryk Fryc, Janusz Czuchryj

Podczas wykonawstwa poszycia pojazdów szynowych zaistniała konieczność zastosowania badań radiograficznych do oceny jakości złączy spawanych. Ze względu na ich wysoki koszt oraz niewielką grubość łączonych elementów (3 mm) podjęto próbę zastąpienia badań radiograficznych badaniami magnetyczno-proszkowymi. W opracowaniu omówiono wyniki przedsięwzięcia oraz sformułowano na ich podstawie wnioski.