+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Zarządzanie jakością kształcenia w Ośrodku Kształcenia i Nadzoru Spawalniczego Instytutu Spawalnictwa

Sebastian Kondoszek, Janusz Czuchryj

Celem artykułu jest przedstawienie systemu zarządzania jakością kształcenia na przykładzie Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Omówiono dokumenty będące wytycznymi dla organizowania placówek kształcenia ustawicznego oraz  dokumenty regulujące organizację ośrodków szkoleniowych w zakresie badań nieniszczących. Opisano działania podjęte przy opracowywaniu systemu oraz w celu zapewnienia jakości kształcenia. Wstępnie oceniono również efekty wdrożenia sytemu do stosowania w praktyce dydaktycznej.