+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Zasady oceny pustek gazowych w złączach spawanych ze stali na podstawie radiogramów według różnych norm europejskich

Janusz Czuchryj, Katarzyna Hyc

W czasie wykonywania spoiny ma miejsce wiele reakcji metalurgicznych wynikających z wzajemnego oddziaływania żużla, gazu i metalu. Przebiegające reakcje mają wpływ na jakość wykonanego połączenia. Zachodzące zjawiska utleniania, naazotowania i nawodorowania mogą stać się przyczyną powstawania pustek gazowych. Pustki gazowe jako niezgodności wewnętrzne wykrywane są najczęściej metodą badań radiograficznych. Celem opracowania było ptrzedstawienie zasad oceny pęcherzy gazowych występujących w złączach spawanych na podstawie różnych norm odbiorowych, w oparciu o kontrolę radiograficzną.