Biuletyn Instytutu Spawalnictwa

+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Zastosowanie systemu wizyjnego do automatycznej oceny stopnia zużycia elektrod na zrobotyzowanym stanowisku do zgrzewania rezystancyjnego punktowego

Marcin Korzeniowski, Agnieszka Domińczuk, Jakub Jurenc, Tomasz Piwowarczyk

Problematyka oceny stopnia zużycia elektrod do zgrzewania rezystancyjnego punktowego jest istotnym zagadnieniem, mającym znaczący wpływ na jakość połączeń zgrzewanych. W artykule przedstawiono autorskie stanowisko, które zintegrowano poprzez połączenie robota przemysłowego, systemu wizyjnego, kolumnowej ostrzałki do elektrod oraz lampy "Smart Light". Elementy stanowiska: czujniki i system wizyjny zostały dobrane pod kątem ich wykorzystania w seryjnej produkcji konstrukcji zgrzewanych. Opracowany i zoptymalizowany system pozwala na automatyczną ocenę stopnia zużycia nasadek do zgrzewania rezystancyjnego punktowego, a zaimplementowane i przetestowane algorytmy decyzyjne umożliwiają przeprowadzenie procesu zgrzewania z ciągłą kontrolą jakości nasadek oraz ocenę możliwości ich dalszego ostrzenia w toku procesu produkcyjnego.