+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Zdrowie i bezpieczeństwo przy produkcji elementów spawanych: aspekty, działania i problemy z przepisami

Luca Costa

Próba klasyfikacji czynników wpływających na zdrowie i bezpieczeństwo przy spawaniu, z podziałem na czynniki fizyczne, obejmujące promieniowanie, nagrzewanie, hałas, zagrożenia związane z prądem elektrycznym, pola elektromagnetyczne, środowiskowe warunki pracy oraz czynniki chemiczne, które obejmują gazy i substancje pyłowe wytwarzane podczas spawania (ogólnie objęte terminem „dymy spawalnicze”) oraz inne niebezpieczne substancje chemiczne stosowane we wszystkich etapach procesu produkcyjnego. Przedstawiono podejście do problemu oparte na pracach Komisji VIII Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa (MIS) „Zdrowie, bezpieczeństwo i środowisko”. Zwrócono szczególną uwagę na obecnie rozważane „gorące tematy”, obejmujące wpływ manganu zawartego w pyle spawalniczym na centralny system nerwowy, skutki gazów spawalniczych dla zdrowia, wyraźnie większe zagrożenie spawaczy rakiem płuc, poprawę warunków w miejscu pracy w celu zmniejszenia wpływu ergonomii na schorzenia mięśniowo-kostne dotykające wielu spawaczy.