+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Zgrzewanie metodą FSW odlewniczych stopów aluminium

Damian Miara, Adam Pietras

Przedstawiono wyniki badań jakości zgrzewania metodą zgrzewania tarciowego z mieszaniem materiału zgrzeiny odlewniczych stopów aluminium EN AC-43200 (AK9) i EN AC-45000 (AK64). Złącza wykonywano na zgrzewarce zbudowanej na bazie frezarki sterowanej numerycznie. Ocenę jakości złączy przeprowadzono w oparciu o badania wizualne, wytrzymałościowe, analizę budowy strukturalnej zgrzein i badania twardości. Celem badań było poznanie możliwości zgrzewania FSW stopów odlewniczych oraz wpływu warunków zgrzewania na własności złączy i budowę strukturalną zgrzein. Wyniki badań wskazują na dobrą zgrzewalność odlewniczych stopów aluminium metodą FSW. Poprawne złącza można uzyskać w stosunkowo szerokim zakresie parametrów zgrzewania, a wytrzymałość tych złączy jest zadowalająca. W celu uzyskania złączy o najwyższej jakości elementy muszą być dociśnięte do siebie, a proces zgrzewania nie może być prowadzony z nadmierną prędkością. Najlepsze własności wytrzymałościowe uzyskano prowadząc proces tarcia z prędkością obrotową narzędzia 900 obr/min.