+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Zgrzewanie nowoczesnych stali o wysokiej wytrzymałości

Szymon Kowieski, Zygmunt Mikno, Adam Pietras

W artykule przedstawiono procesy zachodzące podczas zgrzewania blach stalowych z pokryciami ochronnymi, łącznie z nowoczesnymi, niedawno wprowadzonymi na rynek pokryciami ochronnymi z warstwą organiczną. Zaprezentowano również badania procesu zgrzewania zaawansowanych stali o wysokiej wytrzymałości typu TRIP. Stale te po zgrzewaniu programem prostym, posiadają bardzo wysoką twardość w jadrze zgrzeiny, a ponadto, w próbie wyłuskiwania ulegają zniszczeniu poprzez zerwanie w płaszczyźnie transkrystalizacji. Do zgrzewania tych blach badano zastosowanie technologii dwuimpulsowej. W efekcie, przy zastosowaniu odpowiednio dobranego drugiego impulsu prądu, otrzymano niższą twardość w jądrze zgrzeiny. Złącza zgrzewane z drugim, wygrzewającym impulsem prądowym w próbie wyłuskiwania złącza uzyskują pełne wyłuskanie jądra zgrzeiny.