+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Zgrzewanie tarciowe metodą FSW odlewniczych stopów aluminium ze stopami przerabianymi plastycznie

Damian Miara, Adam Pietras

Proces FSW jest metodą zgrzewania tarciowego nadającą się szczególnie do łączenia trudnospawalnych lub niespawalnych innymi metodami stopów aluminium. W pracy przedstawiono wybrane wyniki badań zgrzewania doczołowego odlewniczych stopów aluminium oraz wyniki badań dotyczące wykonywania połączeń z odlewniczego stopu aluminium, zgrzewanego ze stopami przerabianymi plastycznie. Jak wynika z badań, stopy odlewnicze (oraz odlewnicze z przerabianymi plastycznie) można łączyć metodą FSW przy stosunkowo wysokiej jakości złączy w ograniczonym zakresie warunków zgrzewania. Jakość powstałych złączy zależy od zastosowanych parametrów procesu zgrzewania tj. od prędkości obrotowej narzędzia, prędkości liniowej zgrzewania, sił oraz momentów. Struktura zgrzeiny jest poprawna. Mogą występować w zgrzeinie drobne mikropęknięcia, zwłaszcza w obszarze faz międzymetalicznych. Powierzchnie lica i grani zgrzeiny pozbawione są nieciągłości materiałowych, nie zaobserwowano w badaniach wizualnych niezgodności typu "brak zgrzania" czy porów.