+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Zgrzewanie tarciowe wysokoobrotowe jako innowacyjna technologia łączenia elementów elektrozaworów ze stali w gatunkach 11SMnPb37 oraz 11SMn37

Damian Miara, Jolanta Matusiak, Adam Pietras, Mateusz Świetlik

Zgrzewanie tarciowe wysokoobrotowe HSFW jest procesem spajania w stanie stałym i stanowi przykład wykorzystania ciepła tarcia wydzielającego się w trakcie procesu technologicznego. Zastosowanie tej technologii zgrzewania pozwala wykonywać połączenia w sposób szybki, powtarzalny, przy zachowaniu stosunkowo wysokich własności powstałych złączy. W artykule przedstawiono badania nad opracowaniem technologii zgrzewania HSFW elementów elektrozaworów wykonanych ze stali automatowej dwóch gatunków  ̶  11SMnPb37 oraz 11SMn37. Przedstawiono przebieg prób technologicznych, budowę stanowiska badawczego, wyznaczono zakresy parametrów technologicznych oraz zaprezentowano wybrane wyniki badań złączy zgrzewanych.