+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Zgrzewanie tarciowe z mieszaniem materiału zgrzeiny stopu aluminium przerabianego plastycznie EN AW-6082 przydatnego w zastosowaniach produkcyjnych

Damian Miara

W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące zgrzewania metodą FSW płyt ze stopu aluminium przerabianego plastycznie EN AW-6082 o grubości 6 mm. Sprawdzono wpływ głównych parametrów procesu zgrzewania na jakość zgrzein. Przeprowadzono badania jakości zgrzein, w tym badania wizualne, pomiary temperatury wewnątrz zgrzeiny, badania: wytrzymałości zgrzein na rozciąganie oraz metalograficzne makro- i mikroskopowe, a także struktury na skaningowym mikroskopie elektronowym. Zastosowanie odpowiednich wartości głównych parametrów technologicznych zgrzewania, tj. prędkości obrotowej narzędzia oraz prędkości zgrzewania, umożliwia uzyskanie wysokiej i powtarzalnej jakości złączy FSW ze stopu aluminium EN AW-6082. Wyniki badań pozwolą opracować rozwiązanie technologiczne, które może zostać wykorzystane przez przedsiębiorców z branży kolejowej, motoryzacyjnej i lotniczej.