+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Znaczenie mikrododatku niobu dla spawalności stali

Hardy Mohrbacher

Podstawowym sposobem poprawy spawalności jest obniżenie zawartości węgla w stali. Wprowadzenie mikrododatków, w szczególności niobu, w połączeniu z kontrolowanym walcowaniem, pozwala na obniżenie zawartości węgla z równoczesnym zachowaniem wysokiej wytrzymałości stali. Stanowi to ogólną strategię produkcji niskostopowych stali o wysokiej wytrzymałości (HSLA), przy czym rzeczywiste opracowanie takich stali zależy od końcowego ich przeznaczenia i konkretnych technik spawania. W artykule przedstawiono i przedyskutowano rozmaite przykłady, w jaki sposób dodatek niobu może poprawić zachowanie się nowoczesnych stali o wysokiej wytrzymałości podczas ich spawania, biorąc pod uwagę różne metody spawania, jak np. spawane laserowe, rezystancyjne zgrzewanie punktowe i spawanie w osłonie gazów ochronnych. Poszczególne przykłady odnoszą się do przemysłu samochodowego, sektora ropy i gazu, jak również do konstrukcji ogólnego stosowania. Dla wybranych przypadków zwrócono również uwagę na ekonomiczny wpływ stosowania stali z mikrododatkiem niobu w dziedzinach o dużym udziale spawania.