Biuletyn Instytutu Spawalnictwa

+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Znaczenie zintegrowanego systemu zapewnienia jakości w rozwoju i wdrażaniu kwalifikacji zawodowych

Rute Ferraz, Italo Fernandes, Monica Sibisteanu, Luísa Quintino, Chris Eady

Rosnące tempo zmian technologicznych w produkcji skraca okres przydatności tradycyjnych  kwalifikacji. Utrzymanie wysokiego poziomu aktualnie obowiązującego monolitycznego kształcenia zawodowego wymaga dużego wkładu pracy w zakresie jego aktualizacji i przeglądu, zwłaszcza w kontekście międzynarodowym. Czwarta rewolucja przemysłowa przesuwa tradycyjne systemy edukacji do granic ich możliwości i rzuca światło na ich niedociągnięcia. Zapewnienie, że przyszli pracownicy będą zdolni do wyzwań związanych z Przemysłem 4.0 obejmuje kilka aspektów. Pracodawcy i ich pracownicy wymagają odpowiedniego i na wysokim poziomie szkolenia przed rozpoczęciem zatrudnienia, które dostarczy zarówno podstawowej wiedzy inżynierskiej, jak i wiedzy o  najnowszych materiałach i procesach. Celem systemu szkolenia EWF jest zapewnienie właściwego i we właściwym czasie kwalifikowania personelu. Sukces firmy wywodzi się z solidnego i zorientowanego na przemysł systemu jakości z szerokim zaangażowaniem różnych zainteresowanych stron, do których należą instytuty spawalnictwa, ośrodki szkoleniowe, jednostki certyfikujące, firmy, wykładowcy i uczestnicy szkoleń. Podejście oparte na współpracy członków EWF i zainteresowanych stron zapewnia zharmonizowane zapewnienie jakości, które z kolei zapewnia wiarygodność międzynarodowych kwalifikacji, dzięki czemu zyskały one zaufanie pracodawców. W artykule przedstawiono, w jaki sposób kwalifikacje międzynarodowe wspierają wdrażanie i wykorzystywanie nowych technologii, umożliwiając wprowadzanie innowacji do produkcji. Ponadto przedstawiono znaczenie zintegrowanego systemu zapewnienia jakości w opracowywaniu i wdrażaniu kwalifikacji zawodowych, które wspierają mobilność i rozwój w zatrudnieniu.