+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Zrobotyzowane spawanie cienkościennych elementów ze stopów aluminium serii 6xxx i 2xxx metodami niskoenergetycznym

Janusz Rykała, Tomasz Pfeifer

Przedstawiono zastosowanie niskoenergetycznych metod spawania elektrodą topliwą w osłonie gazów (ColdArc i CMT) do wykonywania połączeń elementów z trudno spawalnych stopów aluminium. Przedstawiono przebieg badań technologicznych, mających na celu określenie przydatności metody CMT i ColdArc do spawania złączy doczołowych z blach o grubości 2,0 mm. Omówiono podstawowe trudności związane ze spawaniem stopów serii 6xxx i 2xxx oraz przedstawiono specyfikę spawania metodami o małej energii łuku. Zaprezentowano uzyskane, wybrane wyniki badań metalograficznych makro i mikroskopowych oraz wytrzymałościowych połączeń spawanych oraz dokonano ich szczegółowej analizy. Zwrócono uwagę, że metody ColdArc i CMT zapewniają dobrą jakość i estetykę złączy spawanych blach ze stopów aluminium uznawanych za trudno i niespawalne.