+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Biuletyn Instytutu Spawalnictwa 4/2019

Spis treści:

Z życia Instytutu Spawalnictwa

  • 54. Walne Zgromadzenie Europejskiej Federacji Spawalniczej EWF, 13-15.05.2019 r.
  • Medal dla Instytutu Spawalnictwa na targach wynalazczości Concours Lépine International w Paryżu, 27.04 – 08.05.2019 r.
  • Medal Honorowy Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie dla dr inż. Marka St. Węglowskiego
  • Dzień Dziecka w Instytucie Spawalnictwa

Konferencje, seminaria, targi

XXV Naukowo-Techniczna Krajowa Konferencja Spawalnicza „Postęp, innowacje i wymagania jakościowe procesów spajania”, Międzyzdroje, 21-23.05.2019 r.

ITM Industry Europe, Poznań, 4-7 czerwca 2019 r.

Sympozja spawalnicze firmy Linde

Badania:

Zastosowanie metod wytwarzania przyrostowego w przemyśle okrętowym ( M. J. Fletcher – Huntingdon Fusion Techniques HFT)

Szkolenie:

  • 12. Specjalistyczny kurs z zakresu badań metalograficznych złączy spajanych według programu zatwierdzonego przez EWF, 13-17.05.2019 r.

Nowe urządzenia i materiały

Komunikaty prasowe