+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Biuletyn Instytutu Spawalnictwa 4/2020

Spis treści:

Międzynarodowy Instytut Spawalnictwa (IIW)

Adam Pietras - Spawalnictwo w Instytucie Spawalnictwa na tle rozwoju regionu i kraju – od 1945 r. do czasów obecnych

Badania: