Biuletyn Instytutu Spawalnictwa

+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Biuletyn Instytutu Spawalnictwa 5/2019

Spis treści:

Z życia Instytutu Spawalnictwa

  • Zastępca Dyrektora Instytutu Spawalnictwa doktorem habilitowanym

Konferencje, seminaria, targi

Badania:

Wybrane zagadnienia z doświadczeń PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Diagnostyki ze zgrzewania szyn
Ireneusz Jasiński

Droga do elektromobilności: PolSl Racing

Pomiary i kontrola procesu zgrzewania oporowego (Smoltech Technika Zgrzewalnicza)

Technologia EWM stosowana na budowach terranets bw GmbH (EWM AG)

Nowe urządzenia i materiały

Komunikaty