Biuletyn Instytutu Spawalnictwa

+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Biuletyn Instytutu Spawalnictwa nr 3/2008

Spis treści

Międzynarodowe spotkanie specjalistów bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska przy spawaniu w Gliwicach

Konferencje, seminaria, targi

Stypendium "Fulbright Junior Research Grant 2007-08" dla mgr. inż. Marka S. Węglowskiego

Firma Sandvik Minining and Construction Sp. z o.o. z certyfikatem systemu jakości w spawalnictwie na zgodność z normą PN-EN ISO 3834/2:2007

Cięcie laserem CO2 - system BifocalT
Artykuł promocyjny

MOST- nowe elektrody
Artykuł promocyjny

40 lat historii OZAS-ESAB i 10 lat w grupie producentów ESAB

Badania:

 • Własności złączy spawanych ze stali Weldox 1100
  Marian Zeman
 • Technologia lutospawania metodą GTA rurek absorbera z folią miedzianą w kolektorach słonecznych
  Andrzej Klimpel, Jacek Górka, Artur Czupryński, Tomasz Kik, Bartłomiej Nowak
 • Możliwości i uwarunkowania cięcia laserem CO2 elementów przestrzennych, a zwłaszcza profili o przekroju zamkniętym
  Jerzy Dworak, Sebastian Stano

Certyfikacja:

 • Wzorcowanie i walidowanie sprzętu używanego do pomiarów, kontroli i badań
  P. Wojtaszek, Cz. Wilczak, J. GIL, E. Szczok -

Z działalności Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa (MIS):

 • Dokumenty Komisji IX, X, XI, XII - 2007 r.

Szkolenie:

 • Kolejne kursy Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika zorganizowane przez Instytut Spawalnictwa i Politechnikę Gdańską
 • Kolejny kurs Międzynarodowego Instruktora Spawalniczego (IWP) w Instytucie Spawalnictwa w Gliwicach
 • Materiały szkoleniowe wydawane przez Instytut Spawalnictwa

Nowe książki

Z prasy zagranicznej

Nowe urządzenia i materiały

Spawalniczy Informacyjny Bank Danych