+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Biuletyn Instytutu Spawalnictwa nr 3/2008

Spis treści

Międzynarodowe spotkanie specjalistów bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska przy spawaniu w Gliwicach

Konferencje, seminaria, targi

Stypendium "Fulbright Junior Research Grant 2007-08" dla mgr. inż. Marka S. Węglowskiego

Firma Sandvik Minining and Construction Sp. z o.o. z certyfikatem systemu jakości w spawalnictwie na zgodność z normą PN-EN ISO 3834/2:2007

Cięcie laserem CO2 - system BifocalT
Artykuł promocyjny

MOST- nowe elektrody
Artykuł promocyjny

40 lat historii OZAS-ESAB i 10 lat w grupie producentów ESAB

Badania:

Certyfikacja:

  • Wzorcowanie i walidowanie sprzętu używanego do pomiarów, kontroli i badań
    P. Wojtaszek, Cz. Wilczak, J. GIL, E. Szczok -

Z działalności Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa (MIS):

  • Dokumenty Komisji IX, X, XI, XII - 2007 r.

Szkolenie:

  • Kolejne kursy Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika zorganizowane przez Instytut Spawalnictwa i Politechnikę Gdańską
  • Kolejny kurs Międzynarodowego Instruktora Spawalniczego (IWP) w Instytucie Spawalnictwa w Gliwicach
  • Materiały szkoleniowe wydawane przez Instytut Spawalnictwa

Nowe książki

Z prasy zagranicznej

Nowe urządzenia i materiały

Spawalniczy Informacyjny Bank Danych