+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Biuletyn Instytutu Spawalnictwa nr 2/2008

Spis treści

Z życia Instytutu Spawalnictwa

Konferencje, seminaria, targi

Spawanie najwyżej położonej platformy widokowej na świecie. Platforma widokowa - Grand Canyon Skywalk zbudowana w oparciu o innowacyjną technologię spawania łukiem krytym
Lincoln Electric

Procedura Ośrodka Certyfikacji stosowana do oceny wytwórców wyrobów spawanych wdrażających system Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa dotyczący zarządzania jakością w spawalnictwie wg normy PN-EN ISO 3834
Michał Kubica

Badania:

Certyfikacja:

  • Procedura uznawania technologii spawania konstrukcji aluminiowych przez towarzystwo klasyfikacyjne Germanischer Lloyd
    O. Alicki, Marek Saperski
  • Informacje Ośrodka Certyfikacji Instytutu Spawalnictwa dotyczące certyfikatów na wyroby spawalnicze

Normalizacja

  • Zasady bezpieczeństwa w spawalniczej technice laserowej wg norm europejskich
    Jerzy Dworak
  • Z prac Normalizacyjnych Komitetów Technicznych nr 165, 166 i 167 w 2007 r.

Wykaz skrótów i odpowiednich znaczeń z zakresu spawania i procesów pokrewnych (cz. I)

Zostaliśmy zaproszeni do firmy Messer Polska w Chorzowie

Z działalności Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa (MIS):

  • Dokumenty Komisji II, III, IV, V, VI, VIII - 2007 r.

Nowe książki

Z prasy zagranicznej

Nowe urządzenia i materiały

Spawalniczy Informacyjny Bank Danych