+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Biuletyn Instytutu Spawalnictwa nr 1/2008

Spis treści

Z życia Instytutu Spawalnictwa

Konferencje, seminaria, targi

Ośrodek Certyfikacji Instytutu Spawalnictwa jednostką prowadzącą działalność w zakresie certyfikacji systemów jakości, personelu oraz wyrobów i procesów spawalniczych
Eugeniusz Szczok

Wytyczne uzupełniające do normy PN-M-69009 dotyczącej kwalifikowania zakładów - uszczegółowienie wymagań
Jacek Słania

Badania:

Z działalności Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa (MIS):

Dokumenty Komisji XIII i XV oraz Grupy Roboczej 212 - 2006

Szkolenie:

  • Kolejny kurs Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika zorganizowany przez Politechnikę Wrocławską
  • Kolejny kurs Międzynarodowego Technologa Spawalnika zorganizowany przez Ośrodek Kształcenia i Nadzoru Spawalniczego Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach

Zostaliśmy zaproszeni do Dzierżoniowa - firmy Harris Calorific International

Nowe Centrum Targowo-Wystawiennicze EXPO SILESIA w Sosnowcu już otwarte

Firma KEMPPI informuje

Z prasy zagranicznej

Nowe książki

Nowe urządzenia i materiały

Spawalniczy Informacyjny Bank Danych

Spis treści: rok 2007