Biuletyn Instytutu Spawalnictwa

Bulletin of the Institute of Welding

Profil czasopisma

W "Biuletynie Instytutu Spawalnictwa" publikowane są artykuły o charakterze naukowym z dziedziny spawalnictwa i nauk związanych opracowane zarówno przez pracowników Instytutu Spawalnictwa, jak i pracowników spoza Instytutu oraz informacje o:

  • nowych urządzeniach, materiałach i technologiach spawalniczych,
  • pracach Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa i dokumentach publikowanych przez tę organizację, dostępnych na terenie kraju jedynie w zbiorach Instytutu Spawalnictwa,
  • pracach Europejskiej Federacji Spawalniczej,
  • problemach normalizacji w spawalnictwie, w tym o nowych Polskich Normach oraz o Normach Europejskich,
  • nowych formach szkolenia w Instytucie Spawalnictwa,
  • patentach z zakresu spawalnictwa i technik pokrewnych,
  • konferencjach, sympozjach, targach i wystawach spawalniczych,
  • wydarzeniach w życiu Instytutu Spawalnictwa,
  • nowych książkach o tematyce spawalniczej.

Zgodnie z najnowszym wykazem czasopism naukowych przygotowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, za publikację artykułu naukowego w Biuletynie Instytutu Spawalnictwa autorzy otrzymują 40 punktów.

PL ISSN 0867-583X

Biuletyn również po angielsku

Z początkiem 2013 roku Instytut Spawalnictwa rozszerzył swoją ofertę wydawniczą, wprowadzając nową formę publikacji Biuletynu Instytutu Spawalnictwa. Razem z tradycyjną, drukowaną wersją, Biuletyn wydawany jest również w formie elektronicznej, zawierającej publikacje o charakterze naukowo-badawczym, tłumaczone na język angielski. Celem tego przedsięwzięcia jest przede wszystkim ułatwienie upowszechniania za granicą dorobku naukowego polskich specjalistów spawalników. Anglojęzyczna wersja eBIS dostępna jest na głównej stronie Instytutu [eBIS] oraz bezpośrednio pod adresem http://bulletin.is.gliwice.pl. Zachęcamy do współpracy z naszym czasopismem i oferujemy również pomoc przy tłumaczeniu artykułów na język angielski. Szczegółowych informacji udziela redakcja Biuletynu Instytutu Spawalnictwa.

Elektroniczne archiwum Biuletynu Instytutu Spawalnictwa

Pełny dostęp do elektronicznego archiwum Biuletynu Instytutu Spawalnictwa przewidziany jest dla prenumeratorów czasopisma. W celu uzyskania dostępu prosimy o kontakt z redakcją Biuletynu Instytutu Spawalnictwa

Poniżej przedstawiamy informacje na temat nowych urządzeń i materiałów spawalniczych opracowanych przez firmy współpracujące z Biuletynem Instytutu Spawalnictwa.
Informacje te są również publikowane w wersji drukowanej Biuletynu, w części "Nowe urządzenia i materiały".
Firmy zainteresowane publikowaniem informacji o swoich wyrobach prosimy o kontakt z redakcją Biuletynu Instytutu Spawalnictwa.

NOWE URZĄDZENIA I MATERIAŁY – WEJŚCIE