Materials Science and Welding Technologies / Technologie Materiałowe i Spawalnicze

Nowe czasopismo: „Materials Science and Welding Technologies” / „Technologie Materiałowe i Spawalnicze”

(poprzednio „Biuletyn Instytutu Spawalnictwa”)

Materials Science and Welding Technologies - Technologie Materiałowe i Spawalnicze

1 stycznia 2023 roku Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa stał się częścią Łukasiewicz – Górnośląskiego Instytutu Technologicznego. Pociąga to za sobą transformację „Biuletynu Instytutu Spawalnictwa”, która uwzględnia charakterystykę nowo powstałej jednostki, obejmując swoim profilem znacznie szersze spektrum działalności badawczej.

W czasopiśmie pod nowym tytułem: „Materials Science and Welding Technologies” („Technologie Materiałowe i Spawalnicze”) będą publikowane artykuły zarówno z dziedziny spawalnictwa, jak i inżynierii materiałowej, metaloznawstwa itp. Niezależnie od wprowadzonych zmian nasze czasopismo jest i pozostanie wiodącym czasopismem branżowym w Polsce, zachowując ciągłość merytoryczną w zakresie inżynierii materiałowej i mechanicznej, przy jednoczesnym rozszerzeniu o kolejne dziedziny, m.in. inżynierię lądową i transport, energetykę, automatykę, elektronikę i elektrotechnikę.

 

Elektroniczne archiwum Biuletynu Instytutu Spawalnictwa

Pełny dostęp do elektronicznego archiwum Biuletynu Instytutu Spawalnictwa przewidziany jest dla prenumeratorów czasopisma. W celu uzyskania dostępu prosimy o kontakt z redakcją.

Poniżej przedstawiamy informacje na temat nowych urządzeń i materiałów spawalniczych opracowanych przez firmy współpracujące z Biuletynem Instytutu Spawalnictwa.
Informacje te są również publikowane w wersji drukowanej Biuletynu, w części "Nowe urządzenia i materiały".
Firmy zainteresowane publikowaniem informacji o swoich wyrobach prosimy o kontakt z redakcją Biuletynu Instytutu Spawalnictwa.

NOWE URZĄDZENIA I MATERIAŁY – WEJŚCIE