+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Prenumerata

Materials Science and Welding Technologies / Technologie Materiałowe i Spawalnicze (poprzednio „Biuletyn Instytutu Spawalnictwa”)
 

Nowe czasopismo: „Materials Science and Welding Technologies” / „Technologie Materiałowe i Spawalnicze”

1 stycznia 2023 roku Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa stał się częścią Łukasiewicz – Górnośląskiego Instytutu Technologicznego. Pociąga to za sobą transformację „Biuletynu Instytutu Spawalnictwa”, która uwzględnia charakterystykę nowo powstałej jednostki, obejmując swoim profilem znacznie szersze spektrum działalności badawczej.

W czasopiśmie pod nowym tytułem: „Materials Science and Welding Technologies” („Technologie Materiałowe i Spawalnicze”) będą publikowane artykuły zarówno z dziedziny spawalnictwa, jak i inżynierii materiałowej, metaloznawstwa itp. Niezależnie od wprowadzonych zmian nasze czasopismo jest i pozostanie wiodącym czasopismem branżowym w Polsce, zachowując ciągłość merytoryczną w zakresie inżynierii materiałowej i mechanicznej, przy jednoczesnym rozszerzeniu o kolejne dziedziny, m.in. inżynierię lądową i transport, energetykę, automatykę, elektronikę i elektrotechnikę.

Zachęcamy do kontynuacji prenumeraty czasopisma wydawanego przez Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny. Gwarancją terminowego otrzymywania czasopisma jest zamówienie prenumeraty bezpośrednio u wydawcy. Dystrybucja czasopisma następuje niezwłocznie po ukazaniu się kolejnego wydania, z zachowaniem terminów przewidzianych cyklem wydawniczym.

Cena prenumeraty wydania drukowanego na 2024 rok wynosi 300 zł brutto (cena jednego egzemplarza: 50 zł). Cena prenumeraty wydania elektronicznego na 2024 rok wynosi 270 zł brutto (cena jednego egzemplarza: 45 zł).

Zamówienie prenumeraty 2024:

 

Warunkiem przyjęcia prenumeraty jest przesłanie do Łukasiewicz – Górnośląskiego Instytutu Technologicznego zamówienia oraz dokonanie odpowiedniej wpłaty na konto Instytutu. Można także zamawiać starsze wydania (do wyczerpania nakładu).

Zamówienia należy kierować na adres:

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny
ul. K. Miarki 12-14, 44-100 Gliwice
Tel.: 32 33 58 201, 32 234 52 71
Email: redakcja@git.lukasiewicz.gov.pl

Konto:
ING Bank Śląski SA – Centrala, Departament Obsługi Klientów Strategicznych
37 1050 0086 1000 0022 7362 2502

Dodatkowych informacji udziela Redakcja Czasopisma:
tel.: 32 33 58 201, 32 234 52 71

 

Zamówienie prenumeraty 2023

Wersja drukowana: prenumerata roczna Bulletin of the Institute of Welding / Biuletynu Instytutu Spawalnictwa (6 numerów) na 2023 r. wynosi 270 zł brutto. Cena jednego egzemplarza: 45 zł brutto.

Wersja elektroniczna: prenumerata roczna Bulletin of the Institute of Welding / Biuletynu Instytutu Spawalnictwa (6 numerów) na 2023 r. wynosi 240 zł brutto. Cena jednego egzemplarza: 40 zł brutto.

 

Numery archiwalne (2022 r. i starsze) można zakupić w cenie 22 zł brutto (do wyczerpania nakładu).

 

Elektroniczne archiwum Bulletin of the Institute of Welding / Biuletynu Instytutu Spawalnictwa

Pełny dostęp do elektronicznego archiwum Bulletin of the Institute of Welding / Biuletynu Instytutu Spawalnictwa przewidziany jest dla prenumeratorów czasopisma. W celu uzyskania dostępu prosimy o kontakt z Redakcją: redakcja@git.lukasiewicz.gov.pl.