+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Prenumerata

Bulletin of the Institute of Welding / Biuletynu Instytutu Spawalnictwa

W związku z docierającymi do nas sygnałami o opóźnieniach w kolportażu prenumeraty Bulletin of the Institute of Welding / Biuletynu Instytutu Spawalnictwa informujemy, że gwarancją terminowego otrzymywania naszego czasopisma jest zamówienie prenumeraty bezpośrednio w Łukasiewicz - Górnośląskim Instytucie Technologicznym. Dystrybucja Biuletynu przez Instytut zawsze następuje niezwłocznie po ukazaniu się czasopisma, z zachowaniem terminów przewidzianych cyklem wydawniczym.

 

Zamówienie prenumeraty 2023

Wersja drukowana: prenumerata roczna Bulletin of the Institute of Welding / Biuletynu Instytutu Spawalnictwa (6 numerów) na 2023 r. wynosi 270 zł brutto. Cena jednego egzemplarza: 45 zł brutto.

Wersja elektroniczna: prenumerata roczna Bulletin of the Institute of Welding / Biuletynu Instytutu Spawalnictwa (6 numerów) na 2023 r. wynosi 240 zł brutto. Cena jednego egzemplarza: 40 zł brutto.

 

Zamówienie prenumeraty 2022

Prenumerata roczna Bulletin of the Institute of Welding / Biuletynu Instytutu Spawalnictwa (6 numerów) na 2022 r. wynosi 252 zł brutto. Cena jednego egzemplarza: 42 zł brutto.

 

Numery archiwalne (2021 r. i starsze) można zakupić w cenie 22 zł brutto (do wyczerpania nakładu).

 

 

Kontakt:

Iwona Kender
Dział Marketingu
tel.: 32 33 58 222
fax: 32 331 61 05
e-mail: iwona.kender@git.lukasiewicz.gov.pl

Elektroniczne archiwum Bulletin of the Institute of Welding / Biuletynu Instytutu Spawalnictwa

Pełny dostęp do elektronicznego archiwum Bulletin of the Institute of Welding / Biuletynu Instytutu Spawalnictwa przewidziany jest dla prenumeratorów czasopisma. W celu uzyskania dostępu prosimy o kontakt z redakcją Biuletynu Instytutu Spawalnictwa