+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Reklama

w Materials Science and Welding Technologies / Technologie Materiałowe i Spawalnicze

Oferta czasopisma Materials Science and Welding Technologies / Technologie Materiałowe i Spawalnicze
(poprzednio „Biuletyn Instytutu Spawalnictwa”) na 2024 rok

 

1 stycznia 2023 r. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa połączył się z Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutem Metalurgii Żelaza oraz Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutem Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL, tworząc Sieć Badawcza Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny. Kontynuacja wydawania czasopisma „Bulletin of the Institute of Welding / Biuletyn Instytutu Spawalnictwa” (ISSN: 0867-583X), wydawca Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa, ujętego w ministerialnym wykazie czasopism naukowych (id. 200107, 40 punktów), jako wiodącego czasopisma naukowego o profilu rozszerzonym o nowe dziedziny leżące w obszarze działalności Łukasiewicz – Górnośląskiego Instytutu Technologicznego wymagała wprowadzonenia zmiany w kwestii funkcjonowania czasopisma.

Podstawową zmianą odzwierciedlającą rozszerzony charakter czasopisma jest zmiana jego tytułu na „Materials Science and Welding Technologies” („Technologie Materiałowe i Spawalnicze”). Czasopismo zostało wpisane do rejestru dzienników i czasopism pod pozycją Pr 741.

Profil i zawartość merytoryczna czasopisma odpowiadają charakterystyce nowo powstałej jednostki naukowej o znacznie szerszym spektrum działalności badawczej. Pokrewne obszary badawcze, jakimi jest metalurgia i spawalnictwo, umożliwiają zachowanie spójności merytorycznej i naukowego charakteru czasopisma. Czasopismo publikuje artykuły zarówno z dziedziny spawalnictwa, jak i inżynierii materiałowej, metaloznawstwa itp. „Technologie Materiałowe i Spawalnicze” to czasopismo skierowane do przedstawicieli przemysłu oraz pracowników naukowych uczelni technicznych.

 

Nakład czasopisma to około 450 egzemplarzy.

 

Czasopismo „Technologie Materiałowe i Spawalnicze” jest dwumiesięcznikiem wydawanym w następującym cyklu:

Nr 1 (styczeń/luty) – zamknięcie numeru: 11 stycznia; publikacja: 25 stycznia;

Nr 2 (marzec/kwiecień) – zamknięcie numeru: 8 marca; publikacja: 25 marca;

Nr 3 (maj/czerwiec) – zamknięcie numeru: 10 maja; publikacja: 27 maja;

Nr 4 (lipiec/sierpień) – zamknięcie numeru: 8 lipca; publikacja: 26 lipca;

Nr 5 (wrzesień/październik) – zamknięcie numeru: 9 września; publikacja: 27 września;

Nr 6 (listopad/grudzień) – zamknięcie numeru: 8 listopada; publikacja: 26 listopada.

 

Zasady publikowania w „Technologie Materiałowe i Spawalnicze”:

Publikacja artykułów naukowo-badawczych: bez opłat;

Publikacja materiałów o charakterze promocyjnym: wycena w zależności od objętości –
          od 1000 – 1500 zł;

Publikacja reklam (pełny kolor): cała strona – 2000 zł; 1/2 strony: 1300 zł;

Umieszczenie krótkiej informacji na temat nowych wyrobów w rozdziale „Nowe
          urządzenia i materiały” – bezpłatne dla klientów korzystających z innych, płatnych
          publikacji.

 

Do powyższych cen dolicza się podatek od towarów i usług VAT w wysokości 23%. Z tytułu ogłoszeń wielokrotnych ceny mogą ulec obniżeniu po uzgodnieniu z Redakcją.

  • Za treść ogłoszeń i artykułów reklamowych Redakcja Biuletynu nie ponosi odpowiedzialności.
  • Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i adjustacji otrzymanych tekstów.

redakcja@git.lukasiewicz.gov.pl