+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Reklama

w Bulletin of the Institute of Welding / Biuletynie Instytutu Spawalnictwa

Redakcja Biuletynu przyjmuje ogłoszenia reklamowe:

  • 1 strona: 2000 zł;
  • 1/2 strony: 1300 zł.

Pełna oferta reklamowa

Do powyższych cen dolicza się podatek od towarów i usług VAT w wysokości 23%. Z tytułu ogłoszeń wielokrotnych ceny mogą ulec obniżeniu po uzgodnieniu z Redakcją.

  • Za treść ogłoszeń i artykułów reklamowych Redakcja Biuletynu nie ponosi odpowiedzialności.
  • Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i adjustacji otrzymanych tekstów.