+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Redakcja

Bulletin of the Institute of Welding / Biuletynu Instytutu Spawalnictwa

Redaktor Naczelny: dr hab. inż. Mirosław Łomozik

Z-ca Redaktora Naczelnego: dr hab. inż. Zygmunt Mikno

Sekretarz Redakcji: mgr Marek Dragan

Honorowy Redaktor Założyciel: prof. dr hab. inż. Jan Pilarczyk

 

Zespół redakcyjny:

Redaktor Techniczny: mgr Joanna Gubernat

Korekta tekstów technicznych: mgr Justyna Szmyt

Tłumacz: mgr Wojciech Cesarz

 

Redaktorzy Działów (w porządku alfabetycznym):

prof. Janusz Adamiec – Nowe i zaawansowane materiały, Politechnika Śląska

dr inż. Krzysztof Krasnowski – Badania niszczące w spawalnictwie

dr inż. Michał Kubica – Szkolenie i certyfikacja w spawalnictwie

dr inż. Dawid Majewski – Lutowanie twarde i lutowanie

dr inż. Jolanta Matusiak – Ekologia w spawalnictwie

dr inż. Jerzy Niagaj – Materiały dodatkowe do spawania

dr inż. Tomasz Pfeifer – Technologie spawania łukowego

dr inż. Adam Pietras – Technologie i procesy zgrzewania

dr inż. Janusz Pikuła – Analiza MES w spawalnictwie

mgr inż. Adam Pilarczyk – Systemy informatyczne w spawalnictwie

prof. Jacek Słania – Badania nieniszczące w spawalnictwie

dr inż. Sebastian Stano – Robotyka i procesy spawania laserowego

dr hab. inż. M. Stępień, prof. Pol. Śl. – Urządzenia spawalnicze i monitorowanie procesów spawania, Politechnika Śląska

dr inż. Aleksandra Węglowska – Klejenie

dr inż. Marek St. Węglowski – Technologie spawania elektronowego i inżynieria powierzchni

 

Międzynarodowy Komitet Naukowy (w porządku alfabetycznym):

dr Fernando Mañas Arteche – General Manager of Asociación Española de Soldadura y Tecnologías de Unión (CESOL), Spain

dr Peter Brziak – Director of the Research and Development at the Welding Research Institute, Bratislava, Slovakia

dr Luca Costa – Instituto Italiano della Saldatura, Genova, Italy, Chief Executive Officer International Institute of Welding (IIW)

prof. Dorin Dehelean – Executive Director of Romanian Welding Association, Timisoara, Romania

prof. Stanisław Dymek – Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

dr hab. inż. Dariusz Fydrych, prof. PG – Politechnika Gdańska

dr hab. inż. Grzegorz Golański, prof. PCz – Politechnika Częstochowska

dr hab. inż. Jacek Górka, prof. Pol. Śl. – Politechnika Śląska

prof. Carter Hamilton – Miami University, Oxford, USA

prof. Andrzej Kolasa – Politechnika Warszawska

prof. Slobodan Kralj – Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture, Department of Welded Structures, University of Zagreb, Croatia

prof. Igor Vitalievich Krivtsun – Director of the E. O. Paton Electric Welding Institute, Kiev, Ukraine, academician of the National Academy of Science of Ukraine

prof. Jerzy Łabanowski – Politechnika Gdańska

prof. Leonid M. Łobanov – E. O. Paton Electric Welding Institute, Kiev, Ukraine, academician of the National Academy of Science of Ukraine

dr Cécile Mayer – Institut de Soudure, Yutz, France

dr hab. inż. Krzysztof Mroczka, prof. PK – Politechnika Krakowska

prof. Tomasz Węgrzyn – Politechnika Śląska

prof.  Adam Zieliński – Dyrektor Łukasiewicz – Górnośląskiego Instytutu Technologicznego