+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Informacje dla autorów

Nowe czasopismo: „Materials Science and Welding Technologies” / „Technologie Materiałowe i Spawalnicze”: AKTUALIZACJA WKRÓTCE

 

Polityka czasopisma w zakresie wykorzystania treści publikowanych w Bulletin of the Institute of Welding / Biuletynie Instytutu Spawalnictwa. Prawa autorskie

Przesyłając utwór do Redakcji Bulletin of the Institute of Welding / Biuletynu Instytutu Spawalnictwa (Wydawca), Autor zobowiązany jest do wypełnienia dokumentu zgłoszenia artykułu, który zawiera m. in. informacje o źródłach finansowania publikacji, oświadczenie o stopniu oryginalności artykułu, poświadczenie rzetelności naukowej w przygotowaniu dzieła, a także zgodę na rozpowszechnianie artykułu na określonych przez Wydawcę, a opisanych niżej zasadach.
W momencie zakwalifikowania tekstu do publikacji Autor zobowiązuje się udzielić Wydawcy nieodpłatnej, niewyłącznej licencji, na warunkach opartych o licencję Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne.
 
Zgodnie z zapisami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne, użytkownikowi czasopisma zezwala się na nieograniczone wykorzystanie, rozpowszechnianie i reprodukcję artykułów, pod następującymi warunkami:
  • Uznanie autorstwa - Utwór należy każdorazowo oznaczyć poprzez umieszczenie informacji o Twórcy (tytuł naukowy, imię i nazwisko autora, tytuł dzieła) oraz Wydawcy (Bulletin of the Institute of Welding / Biuletyn Instytutu Spawalnictwa, nr/rok wydania)
  • Użycie niekomercyjne - Nie wolno używać tego utworu do celów komercyjnych
    • komercyjne wykorzystanie utworu wymaga zawarcia odrębnego porozumienia z autorem artykułu, który pozostaje właścicielem autorskich praw majątkowych do utworu;
Artykuły w języku polskim są dostępne zarówno w wersji tradycyjnej (papierowej), jak i elektronicznej, a korzystanie z nich wymaga uzyskania (nieodpłatnie) hasła, co ma na celu kontrolę użytkowników.
 
Tłumaczenia artykułów w języku angielskim są dostępne w elektronicznej wersji czasopisma bez ograniczeń.
 
Po opublikowaniu utworu w Bulletin of the Institute of Welding / Biuletynie Instytutu Spawalnictwa autor nie jest ograniczony w możliwości udzielenia innym podmiotom praw autorskich, pod warunkiem zamieszczenia w kolejnych publikacjach informacji o miejscu publikacji pierwodruku.