+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Materials Science and Welding Technologies / Technologie Materiałowe i Spawalnicze

(poprzednio „Biuletyn Instytutu Spawalnictwa”)

Nowe czasopismo: „Materials Science and Welding Technologies” / „Technologie Materiałowe i Spawalnicze”

1 stycznia 2023 roku Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa stał się częścią Łukasiewicz – Górnośląskiego Instytutu Technologicznego. Pociąga to za sobą transformację „Biuletynu Instytutu Spawalnictwa”, która uwzględnia charakterystykę nowo powstałej jednostki, obejmując swoim profilem znacznie szersze spektrum działalności badawczej.

W czasopiśmie pod nowym tytułem: „Materials Science and Welding Technologies” („Technologie Materiałowe i Spawalnicze”) będą publikowane artykuły zarówno z dziedziny spawalnictwa, jak i inżynierii materiałowej, metaloznawstwa itp. Niezależnie od wprowadzonych zmian nasze czasopismo jest i pozostanie wiodącym czasopismem branżowym w Polsce, zachowując ciągłość merytoryczną w zakresie inżynierii materiałowej i mechanicznej, przy jednoczesnym rozszerzeniu o kolejne dziedziny, m.in. inżynierię lądową i transport, energetykę, automatykę, elektronikę i elektrotechnikę.

 

ISSN 2956-9273