+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Zgłoszenie artykułu

w Bulletin of the Institute of Welding / Biuletynie Instytutu Spawalnictwa

Wraz z przesłaniem artykułu do redakcji autor dołącza formularz zgłoszenia artykułu naukowego do publikacji w Bulletin of the Institute of Welding / Biuletynie Instytutu Spawalnictwa (do pobrania w formacie RTF lub PDF).

Formularz zgłoszenia artykułu zawiera następujące informacje:

 1. Tytuł publikacji
 2. Autor (-zy)
  • instytucja zatrudniająca autora (-ów)
 3. Wkład poszczególnych autorów w powstanie publikacji
  • autor koncepcji, założeń, metod itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji
  • określenie procentowe udziału autorów
 4. Źródła finansowania publikacji, wkład instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów:
 5. Oświadczenia:
  • co do oryginalności utworu:
   • artykuł jest dziełem oryginalnym i nie był wcześniej publikowany;
   • artykuł był publikowany w obecnej postaci przez innego wydawcę;
   • artykuł stanowi modyfikację wcześniej publikowanego artykułu;
    • stopień oryginalności: …...%
  • "Guest authorship" i "ghostwriting": żaden z autorów nie występuje w powyższej publikacji jako „guest author”  oraz nikt poza wymienionymi autorami publikacji nie wniósł istotnego wkładu w powstanie publikacji (zjawisko „ghostwriting” ). 
 6. Zgoda na rozpowszechnianie artykułu w drukowanym oraz elektronicznym wydaniu Bulletin of the Institute of Welding / Biuletynu Instytutu Spawalnictwa na zasadach określonych przez wydawcę.
 7. Zgoda na umieszczanie pełnego tekstu artykułu w bazach danych, w których indeksowany jest „Bulletin of the Institute of Welding / Biuletyn Instytutu Spawalnictwa”.