+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Biuletyn Instytutu Spawalnictwa 1/2010

Spis treści

Instytut Spawalnictwa - wdrożenie systemu ISO 9001

Konferencje, seminaria, targi

Wyróżnienia dla wyrobów prezentowanych podczas targów SilesiaWELDING

51. Naukowo-Techniczna Konferencja Spawalnicza pt. "Postęp w spawalnictwie - bezpieczeństwo techniczne, materiały, urządzenia, technologie"

Certyfikat systemu jakości w spawalnictwie na zgodność z normą PN-EN ISO 3834/2:2007 dla firmy STALOBREX Sp. z o.o.

Nowa oferta ArcelorMittal - rozwiązanie w każdej potrzebie

Nowoczesne metody pasywacji stali szlachetnej w oparciu o rozwiązanie Rotainer

Badania:

Kwalifikowanie technologii spawania:

  • Procedura kwalifikowania technologii spawania prętów żebrowanych do zbrojenia betonu
    Marek Saperski
     
  • Kwalifikowanie technologii spawania miedzi i jej stopów na podstawie normy PN-EN ISO 15614-6:2008
    Maciej Różański

Zostaliśmy zaproszeni przez firmę MESSER na otwarcie wytwórni gazów skroplonych w Rybniku

Pierwszy w Polsce specjalistyczny kurs z zakresu badań metalograficznych złączy spajanych według programu zatwierdzonego przez EWF zorganizowany przez Instytut Spawalnictwa

Z działalności Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa

  • 62. Kongres Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa
  • Dokumenty Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa - Komisje XI, XII, XIII, XV, Gr. 212

Nowe urządzenia i materiały

Komunikaty prasowe

Spawalniczy Informacyjny Bank Danych

Spis treści - 2009