+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Biuletyn Instytutu Spawalnictwa 3/2018

Spis treści:

Spotkanie specjalistów zdrowia, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska przy spawaniu i procesach pokrewnych w ramach działalności Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa

Konferencje, seminaria, targi

21. Konferencja „Spawanie. Energetyka, Konstrukcje, Przemysł maszynowy”, Jarnołtówek, 24-26 kwietnia 2018 r.

Prof. dr hab. inż. Władysław Karol Włosiński, członek rzeczywisty PAN, dr h.c. multi, 1931 – 2018

Badania:

Sytuacja i trendy rozwojowe w branży maszyn do cięcia CNC
Monika Restecka, Joanna Tandejko

Charakterystyka nowego produktu firmy IPG - lasera włóknowego emitującego wiązkę promieniowania o modzie podstawowym i szczytowej mocy impulsu 2,5 kW (IPG Photonics)

Spawanie cyrkonu i jego stopów (Huntingdon)

Najwyższa jakość prezentowana przez firmę Polysoude

Osłony argonowe rur i armatury ze stali wysokostopowej oraz tytanu (Intechmet)

Dariusz Fydrych doktorem habilitowanym nauk technicznych (Politechnika Gdańska)

Kolejne kursy Międzynarodowego Personelu Spawalniczego

Nowe książki

Nowe urządzenia i materiały

Komunikaty