+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Biuletyn Instytutu Spawalnictwa 4/2013

Spis treści

Z życia Instytutu Spawalnictwa

  • Dawid Majewski doktorem nauk technicznych
  • Złoty medal dla Instytutu Spawalnictwa na 112. Międzynarodowych Targach Wynalazczości CONCOURS - LÉPINE w Paryżu
  • Instytut Spawalnictwa laureatem konkursu na "Najlepsze Osiągnięcie Techniczne 2012 roku"
  • Instytut Spawalnictwa członkiem Klubu Polskie Forum ISO 9001

Doktorat Honoris Causa Politechniki Świętokrzyskiej dla prof. dr. hab. inż. Władysława Włosińskiego

ITM Polska 2013: największe targi dla przemysłu w Polsce

Konferencje, seminaria, targi

Mgr inż. Ryszard Wachowski - "Rysio" (1927-2013)

Badania:

Międzypodajniki Kemppi Supersnake™ stosowane przy spawaniu pokładu startowego lotniskowca

E3® - Nowa elektroda wolframowa pozbawiona toru - zamiennik elektrody WT. EWR - Elektroniczny regulator gazu osłonowego

Innowacyjne rozwiązania w zakresie spawalnictwa dla energetyki jądrowej (POLYSOUDE)

Jubileusz Europejskiej Federacji Spawalniczej - od 20 lat "łączymy" Europę

Z działalności Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa

  • Dokumenty komisji IV, V, VIII

Nowe książki

Nowe urządzenia i materiały

Komunikaty prasowe