+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Biuletyn Instytutu Spawalnictwa 5/2011

Spis treści

Z życia Instytutu Spawalnictwa

  • Nowa Rada Naukowa w Instytucie Spawalnictwa
  • Spotkanie specjalistów projektu AccessWeld programu Leonardo da Vinci
  • 10 lat członkostwa Instytutu Spawalnictwa w Niemieckim Stowarzyszeniu Spawalniczym (DVS)

Targi Innowacje-Technologie-Maszyny Polska (Poznań 14-17 czerwca 2011)

Konferencje, seminaria, targi

Prof. Jan Węgrzyn (1923 - 2011)

Badania:

Kwalifikowanie technologii spawania zgodnie z wytycznymi normy PN-EN ISO 15613 na przykładzie wytwarzania rur stosowanych w płaszczowo-rurowych wymiennikach ciepła
Grzegorze Rogalski, Jerzy Łabanowski

Lincoln Electric Polska - największe centrum produkcyjne materiałów i urządzeń spawalniczych w Polsce

Napawanie w zastosowaniach przemysłowych (POLYSOUDE)

Lasery włóknowe do cięcia (HYPERTHERM)

Spawanie i napawanie z zastosowaniem systemu IACT w urządzeniu Migatronic Sigma Galaxy 400A

Otwarcie Centrum Innowacyjnych Technologii Laserowych w firmie Energoinstal S.A. (Poręba k. Zawiercia, 06.06.2011 r.)

Szkolenie

  • Kursy personelu spawalniczego w Instytucie Spawalnictwa (IWE, IWP)

Z działalności Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa

  • Dokumenty komisji XII, XVI i Gr. 212

Nowe urządzenia i materiały

Komunikaty prasowe

Spawalniczy Informacyjny Bank Danych