+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Biuletyn Instytutu Spawalnictwa 6/2019

Słowo wstępne Redaktora Naczelnego

Innovatorium ŁUKASIEWICZA, Poznań 1-3 października 2019 r.

Dr inż. Krzysztof Madej - wspomnienie

Jubileusz 50-lecia pracy naukowo – dydaktycznej prof. Stanisława Tkaczyka

Konferencje, seminaria, targi

  Badania:

 

Anna Pocica doktorem habilitowanym nauk humanistycznych

72. Kongres Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa

Szkolenie międzynarodowego personelu spawalniczego

Polska produkcja gotowa na Przemysł 4.0? (PSI Polska Sp. z o.o.)

Wire Arc Additive Manufacturing: ekonomiczny druk 3D w metalu (Fronius Polska)

Nowe urządzenia i materiały

Komunikaty