+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Budowa strukturalna i własności warstw ze stopu niklu napawanych plazmowo na rurach ze stali odpornej na pełzanie

Tomasz Pfeifer

Przedstawiono przebieg i wyniki badań, których celem było opracowanie parametrów technologicznych procesu napawania plazmowego warstw o składzie stopu Inconel 625 na rury kotłowe ø 45x5 mm ze stali 13CrMo4-5, zapewniających zawartość żelaza na powierzchni napoiny poniżej 5%. Przeprowadzono badania metalograficzne makroskopowe napoin, zbadano skład chemiczny powierzchni napoiny, a także przeprowadzono badania metalograficzne mikroskopowe i mikroanalizę składu chemicznego na przekroju napoiny. Stwierdzono, że zastosowanie napawania plazmowego w określonych warunkach umożliwia wykonanie napoin jednościegowych o bardzo dobrej jakości i grubości poniżej 2 mm z minimalnym wymieszaniem metalu napoiny z metalem podłoża i uzyskanie zawartości żelaza na powierzchni napoiny wynoszącej 2,5%.